Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

15.600.000 
 • CPU : Ryzen 7-4800H
 • RAM : 16G
 • Ổ Cứng : SSD 512G
 • VGA : GTX 1650 4GB
 • Màn : 15.6′ FHD IPS 120Hz
 • Ra mắt : 2022
Đã bán:
26.400.000 
 • CPU : R7 7735HS
 • RAM : 16G
 • Ổ Cứng : SSD 512GB
 • VGA : Nvidia RTX 4060
 • Màn : 15.6′ FHD 165Hz
 • Ra mắt : 2023
Đã bán:
21.690.000  22.900.000 
 • CPU : R5-7535HS
 • RAM : 8G
 • Ổ Cứng : SSD 512GB
 • VGA : Nvidia RTX 4050
 • Màn : 15.6′ FHD 120Hz
 • Ra mắt : 2023
Đã bán:
23.490.000 
 • CPU : R7-7735HS
 • RAM : 16G
 • Ổ Cứng : SSD 512GB
 • VGA : Nvidia RTX 4050
 • Màn : 15.6′ FHD 120Hz
 • Ra mắt : 2023
Đã bán:
18.990.000 
 • CPU  i5-13420H
 • RAM  8G
 • Ổ Cứng SSD 1TB
 • VGA RTX 3050
 • Màn 15.6′ FHD 144Hz
 • Ra mắt 2022
Đã bán:
19.890.000  22.900.000 
 • CPU : i5-12450HX
 • RAM : 16Gb
 • Ổ Cứng : SSD 512GB
 • VGA : Intel Arc™ A530M 4GB
 • Màn : 15.6′ FHD 144Hz
 • Ra mắt : 2024
Đã bán:
22.490.000  22.900.000 
 • CPU : i5-12450HX
 • RAM : 16Gb
 • Ổ Cứng : SSD 512GB
 • VGA : Nvidia RTX 4050 6Gb
 • Màn : 15.6′ FHD 144Hz
 • Ra mắt : 2024
Đã bán:
17.990.000  22.900.000 
 • CPU : i5-12450HX
 • RAM : 8Gb
 • Ổ Cứng : SSD 512GB
 • VGA : Nvidia RTX 2050 4Gb
 • Màn : 15.6′ FHD 144Hz
 • Ra mắt : 2024
Đã bán:
19.490.000  22.900.000 
 • CPU : i5-12450HX
 • RAM : 12Gb
 • Ổ Cứng : SSD 512GB
 • VGA : Nvidia RTX 3050 6Gb
 • Màn : 15.6′ FHD 144Hz
 • Ra mắt : 2024
Đã bán:
24.000.000  32.900.000 
 • CPU : i5-13450HX
 • RAM : 16Gb
 • Ổ Cứng : SSD 512GB
 • VGA : Nvidia RTX 4050 6GB
 • Màn : 15.6′ FHD 144Hz
 • Ra mắt : 2024
Đã bán:
27.000.000  32.900.000 
 • CPU : i7-13650HX
 • RAM : 16Gb
 • Ổ Cứng : SSD 512GB
 • VGA : Nvidia RTX 4050 6GB
 • Màn : 15.6′ FHD 144Hz
 • Ra mắt : 2024
Đã bán:
29.890.000  32.900.000 
 • CPU : i7-13650HX
 • RAM : 16Gb
 • Ổ Cứng : SSD 512GB
 • VGA : Nvidia RTX 4060 8GB
 • Màn : 15.6′ FHD 144Hz
 • Ra mắt : 2024
Đã bán: